TU SỬA NHÀ THỜ TẠI TỘC PHẠM TRƯỜNG-BÀN LÃNH, ĐIỆN TRUNG, ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM. - HỌ PHẠM QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
                       

TRANG CHỦ » Bài viết mới nhất » TU SỬA NHÀ THỜ TẠI TỘC PHẠM TRƯỜNG-BÀN LÃNH, ĐIỆN TRUNG, ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM.

Hội Đồng Gia Tộc tộc Phạm Trường – Bàn Lãnh, Điện Trung, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tiến hành tổ chức Lễ An vị Tổ tiên vào lúc 8 giờ sáng 06/6/2023 (19/4 năm Quý Mão) sau thời gian tu sửa Từ đường giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *