Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Họ Phạm Quảng Nam - Đà Nẵng, tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, năm 2023 - HỌ PHẠM QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
                       

TRANG CHỦ » PHÁP CHẾ » CÔNG VĂN ĐI » Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Họ Phạm Quảng Nam – Đà Nẵng, tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *