CHUYẾN ĐI THIỆN NGUYỆN TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG TÂM THẦN ĐÀ SƠN-ĐÀ NẴNG - HỌ PHẠM QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
                       

TRANG CHỦ » GIỚI THIỆU » CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH » BAN TRI ÂN THIỆN NGUYỆN » CHUYẾN ĐI THIỆN NGUYỆN TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG TÂM THẦN ĐÀ SƠN-ĐÀ NẴNG

Sáng ngày 7.5.2023, Ban Tri Ân Thiện Nguyện Họ Phạm QNDDN kết hợp cùng Hội Thiện Nguyện Nhân Tâm Đà Nẵng và các mạnh thường quân đến thăm Trung Tâm Điều Dưỡng Tâm Thần Đà Sơn.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *