THIỆN NGUYỆN HỌ PHẠM QNĐN - HỌ PHẠM QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
                       

TRANG CHỦ » HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ » HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN » THIỆN NGUYỆN HỌ PHẠM QNĐN

CHUYẾN ĐI THỨ NHẤT – 2023:

Ngày 4 và 5 tháng 02 năm 2023, Hội đồng Họ Phạm QNĐN cùng với Hội Từ Thiện Nhân Tâm và các Công ty An Cường, Công ty Anh Duyên Audio về với thôn A Noon vùng đất Tây Giang, của đồng bào dân tộc Cơ Tu để trao những xuât quà yêu thương cho bà con đang sinh sống trên những dãy núi cao của vùng đất này.

Hy vọng rằng những cây chuối từ miền xuôi chở lên sẻ thích hợp với thổ nhưởng và sớm đơm hoa kết quả. góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho những người Cơ Tu đang sinh sống tại nơi này.

Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *