HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG - HỌ PHẠM QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
                       

TRANG CHỦ » Bài viết mới nhất » HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Hội đồng họ Phạm Quảng Nam Đà Nẵng là tổ chức xã hội dòng họ, hoàn toàn tự nguyện của những người họ Phạm sinh thành phát triển tại QN-ĐN, sinh cơ lập nghiệp trên toàn cõi Việt Nam, và nước ngoài, hoạt động trong khuôn khổ Pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Nhà nước nơi cư trú.

Mục đích tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm QN-ĐN là tập hợp, đoàn kết tất cả những người họ Phạm có chung tâm nguyện hướng về cội nguồn, kết nối dòng họ, tri ân tổ tiên và các bậc tiền bối, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; khuyến học khuyến tài; vinh danh những người họ Phạm có công với dân với nước; biểu dương “người tốt việc tốt”; giáo dục các thế hệ đi sau học tập, giữ gìn và phát huy những tinh hoa và truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *